Om oss

Vi är en grupp syskon i Kristus som har sett behovet av att Kristi kropp utrustas och ännu mer nu när Covid-19 har påverkat hela världen med restriktioner att samlas. Därför har vi bestämt oss för att dela med oss av pastor Luis Blas undervisning. Han är en pastor som är känd för sin kärlek och hängivenhet till Guds ord, med ett gott vittnesbörd och med mycket humor.

 

Undervisningen kommer att delas helt kostnadsfritt för att den ska nå ut till alla som vill studera Ordet. Ni är välkomna att kontakta oss ifall någon fråga dyker upp eller om du har en böneförfrågan. Alla meddelande kommer att skickas vidare till pastor Luis Blas som kommer att svara så snart han har möjlighet.

 

Du ska veta att du inte har hamnat på denna webbplats av en slump. Vi ber för att Herren ska föra människor hit och du är ett svar på en bön, därför uppmuntrar vi dig att inte förlora hoppet och att du ska fortsätta i din andliga växt genom att växa i kunskapen om Honom.


/Administrationen

Pastor Luis Blas

Vem är Pastor Luis Blas? 


Född i staden Lima i Peru, ägnade han sig åt sport i sin ungdom, speciellt åt professionell fotboll. På grund av en fysisk skada bestämde han sig för att lämna landet och resa till Sverige 1991 med sin fru Pilar och deras äldsta son Renato. År 1992 föddes Vania och år 2000 föddes Claudia. För närvarande njuter de av sina tre underbara barnbarn.

 

En tid efter att han kom till Sverige blev han genom vänner och ett helande som Gud lät Pilar uppleva, ledd av Herren till att söka Honom och tog emot Jesus år 1996.

 

Den inverkan som Jesus hade i hans liv var så stor att det gjorde att han började utforska Guds ord, vilket ledde honom till att uppleva Guds kärlek, barmhärtighet och nåd över sitt liv.

 

Han var ungdomsledare i flera år och har hjälpt till på olika områden i församlingen han tillhör. År 2009 kallades han av Gud till att bli pastor.

 

Luis Blas tjänar som pastor och bygger upp Kristi kropp med Guds mäktiga ord genom att undervisa i Bibelskola samt leder olika grupper av syskon runt om i landet.

Pastor Luis och Pilar