Det står skrivet:

Människan lever inte bara av bröd, utan av

varje ord som utgår från Guds mun (Mt 4:4)


JESUS ÄR LIVETS BRÖD Välkommen

Precis som vår fysiska kropp är i behov av daglig föda är vårt andliga liv i dagligt behov av Jesus som är livets bröd. På den här sidan kommer du att hitta olika Bibelundervisningar som kommer att ge dig den näring du behöver för att du ska stärkas och växa andligt.

Du kommer att bli välsignad och få framgång i den utsträckningen som Guds ord uppenbaras i ditt liv.

“Jag hoppas att det ska gå dig väl så som ditt andliga liv   blomstrar tack vare uppenbarelsen av Guds ord”


                                                                                          P. Luis Blas